Pensioen

Werknemers / zelfstandigen / Inkomensgarantie voor ouderen In België bestaan er drie pensioenstelsels, nl. het werknemers- het zelfstandigen- en het ambtenarenpensioen. Werknemers uit de privé-sector en zelfstandigen kunnen bij de gemeente hun pensioen aanvragen. 

Wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, kan de inkomensgarantie voor ouderen aanvragen. 

Ambtenaren

De aanvraag om een ambtenarenpensioen wordt ingediend bij de administratie waar je het laatst werkte, die het dossier samenstelt. Het pensioenrecht wordt onderzocht door de Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën.

Voorlopige pensioenberekening

Vanaf 55 jaar kan je een voorlopige pensioenberekening laten opmaken.