Frans pensioen

Vroeger was het toegestaan om een (onvolledig) Frans pensioen (tot een bepaalde grens) te cumuleren met werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen van brugpensioen.
Daarom vroegen velen hun Frans pensioen aan op de leeftijd van 60 jaar (en namen ze hun Belgisch pensioen pas later). Nu mag die cumulatie niet meer.

Indien iemand een Frans pensioen geniet en dit aangeeft bij de RVA zal zijn werkloosheidsuitkering/brugpensioen geweigerd worden.

Meer info:

Inlichtingen omtrent uw Frans pensioen:

C.A.R.S.A.T. (Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) in Villeneuve d'Ascq in Frankrijk houdt zitdag in het kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen, Keer der Vlamingenstraat 6 in Kortrijk (T 056 23 67 60).

Meer info openingsuren Pensioendienst Kortrijk: www.onprvp.fgov.be/nl/about/Pages/bureaukortrijk.aspx.

Bijkomend Frans puntenpensioen 
Voor vragen en inlichtingen kan je een afspraak maken bij CICAS-ARRCO (Caisse retraites complémentaires) op het nummer 0033 820 200 189. Er zijn geen zitdagen in België.