OCMW

Het OCMW wil hulp verlenen aan mensen met problemen van financiële, materiële, psychologische, sociale of administratieve aard.

De werking van het OCMW is gebaseerd op de wet van 8 juli 1976: Elke persoon heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening. Dit moet iedereen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Om deze doelstelling te verwezenlijken werden de OCMW’s opgericht die als opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.

De maatschappelijk werkster zal samen met u nagaan hoe u het best geholpen kunt worden. De maatschappelijk werkster kent of heeft toegang tot de info nodig om de juiste weg te vinden in de waaier van diensten, instellingen, sociale voorzieningen, sociale reglementeringen, sociale administratie ... en kan je hierin de nodige adviezen geven.