Overlevingspensioen voor werknemers

Voorwaarden:

De overlevende echtgenoot, zowel de man als de vrouw, kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen uit hoofde van de activiteit als werknemer van de overleden echtgenoot.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart

gegevens loopbaan overleden echtgeno(o)t(e)

eventueel gegevens militaire dienst

eventueel benaming kinderbijslagkas + dossiernummer

Meer info:

http://www.onprvp.fgov.be

Stap 1: Zich aanmelden bij de gemeente om de aanvraag in te dienen

De aanvraag wordt elektronisch ingediend door de dienst burgerzaken. De aanvrager krijgt dan een ontvangstbewijs.

Dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Kanaal:

Ter plaatse

Stap 2: Verdere opvolging dossier

De aanvrager krijgt dan documenten toegestuurd door de Rijksdienst voor Pensioenen. Bij ontvangst van deze documenten kunt u steeds terecht bij de dienst burgerzaken.

Stap 3: De klant stuurt de ingevulde formulieren terug

Stap 4: De klant krijgt bericht over de toekenning van het overlevingspensioen.