Overlevingspensioen voor zelfstandigen

De overlevende echtgenoot, zowel de man als de vrouw, kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen uit hoofde van de activiteit als zelfstandige van de overleden echtgenoot.

Voorwaarden:

Weduwen en weduwnaars die : minimum 45 jaar oud zijn of ten minste 1 kind ten laste hebben of minstens 66 % blijvend arbeidsongeschikt zijn. Op het ogenblik van het overlijden minstens één jaar gehuwd zijn.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • gegevens loopbaan overleden echtgeno(o)t(e)
  • eventueel gegevens militaire dienst
  • eventueel benaming kinderbijslagkas + dossiernummer

Stap 1: Zich aanmelden bij de gemeente om de aanvraag in te dienen

De aanvraag moet gebeuren met het aanvraagformulier dat door de gemeente moet worden ingevuld en opgestuurd naar de rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Kanaal:

Ter plaatse

Stap 2: verdere opvolging dossier

Na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager thuis documenten van het RSVZ. Bij ontvangst van deze documenten kunt u terecht bij de dienst burgerzaken voor het invullen en eventueel terugsturen van de formulieren.

Stap 3: Beslissing in verband met het pensioen

De aanvrager ontvangt een beslissing van de RSVZ omtrent de ingediende aanvraag.