Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken. Het is dus in feite een bestaansminimum voor ouderen. De toekenning gebeurt na een onderzoek van de bestaansmiddelen.

Voorwaarden:

Vanaf 1/01/2009 is de leeftijd om dit voordeel te bekomen 65 jaar. Voor 2008 is dit nog 64 jaar. Om van de IGO te genieten moet men Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit.

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart 
  • Recent betaalbewijs van het pensioen dat nu uitbetaald wordt