Vlag en wapenschild

“Het gemeentewapen is de identificatie van de gemeente. De wet bepaalt dat bepaalde stukken moeten worden voorzien van een zegel, het wapen van de gemeente dus. Vroeger was het gemeentewapen een zeer belangrijk instrument om vorm te geven aan de identiteit van de gemeenten. Wapenschilden dienden trouwens ook als herkenning in de strijd. Hoe komen de gemeenten eigenlijk aan hun wapen ? Soms vormen historische feiten de basis voor een gemeentewapen, bijvoorbeeld een veldslag. Vele wapens zijn gebaseerd op middeleeuwse stadszegels. Sommige wapens gaan terug op het wapenschild van een plaatselijke adellijke familie, een patroonheilige of lokale ambachten.”

Het wapenschild van Spiere-Helkijn

Na de fusie koos de nieuwe gemeente Spiere-Helkijn voor een combinatie van het wapen van Spiere en dat van Helkijn. Het wapen van Spiere dat in 1971 aan de voormalige gemeente werd toegekend, nl. het wapenschild van de fam. del Fosse et d’Espierres uit 1774.

De linkse vlag die oorspronkelijk het wapen van het schild droeg (drie rozen in een goudband op blauwe achtergrond), werd gewijzigd in het wapen van Helkijn.

Het wapen van Helkijn :  een toren van zilver met twee gekruiste bisschopsstaven op een achtergrond van lelies.

Het huidige wapenschild verbindt dus de twee gemeenten in één wapen.

"In lazuur een dwarsbalk van goud, beladen met drie rozen van keel, geknopt van goud en gepunt van sinopel, in de punt vergezeld van een vierblad van zilver. Het schild getopt met een baronnenmuts van de Oostenrijkse Nederlanden. Schildhouders: twee aanziende tijgers van natuurlijke kleur, gehalsband van goud, elk houdende een banier, die van rechts: in lazuur, bezaaid met lelies van goud, een toren van zilver geplaatst over twee schuinsgekruiste bisschopsstaven van hetzelfde, die van links: in keel kruis van zilver. Het geheel geplaatst op een grasgrond."

Belgisch Staatsblad 3.10.1981

De vlag van Spiere-Helkijn

Voor de vlag van Spiere-Helkijn werd gekozen om de rechtse vlag uit het oorspronkelijk wapen van Spiere te nemen. Dit wapen werd gevoerd door Rogier van Mortagne en zijn afstammelingen, de oudste bekende heren van Spiere. De vlag is rood met een wit kruis. De verhouding is 2:3

Belgisch Staatsblad 3.10.1981

algemeen