Kerncijfers

Postnummer  8587                             
 Totale oppervlakte  1077 ha
 Aantal inwoners: op 01/01/2024  2060
 Opcentiemen onroerende voorheffing  1400
 Personenbelasting  7 %
 Provincie  West-Vlaanderen
 Bestuurlijk arrondissement  Kortrijk
 Kieskanton  Avelgem
 Gerechtelijk arrondissement  Kortrijk
 Gerechtelijk kanton  Kortrijk

Aantal inwoners per 01.01.2024 = 2060
Helkijn : 987
Spiere : 1064

Aantal Belgen            91%  =  1872
Aantal niet-Belgen     9%   =  188 (w.o. 142 Fransen)

Volgens leeftijd:
0-9 jaar       206 = 10 % 
10-19 jaar   265 = 12,86 % 
20-29 jaar   263 = 12,77 % 
30-39 jaar   225 = 10,92 % 
40-49 jaar   263 = 12,77 % 
50-59 jaar   346 = 16,80 % 
60-69 jaar   249 = 12,09 % 
70-79 jaar   156 =  7,57 % 
80-89 jaar    70  =  3,40 % 
90-99 jaar    17  =  0,83 % 

Evolutie aantal inwoners:
1.1.1995    1871 inwoners 
1.1.1996    1879 
1.1.1997    1873 
1.1.1998    1864 
1.1.1999    1855 
1.1.2000    1854 
1.1.2001    1872 
1.1.2002    1916 
1.1.2003    1956 
1.1.2004    1993 
1.1.2005    2039
1.1.2006    2029 
1.1.2007    2045
1.1.2008    2048
1.1.2009    2104 
1.1.2010    2115 
1.1.2011    2122 
1.1.2012    2109
1.1.2013    2133
1.1.2014    2125
1.1.2015    2156
1.1.2016    2128
1.1.2017    2141
1.1.2018    2102                                                                                                                                                                              1.1.2022    2055
1.1.2023    2053
1.1.2024    2058

aantal nieuwe inwoners in 2023: 137
aantal inwoners vertrokken naar andere gemeenten in 2023: 164

 
Burgerlijke stand in 2023:
aantal overlijdens                               14
aantal geboorten                                21
aantal huwelijken                                8
aantal 25-jarige huwelijksjubilea        4
aantal 50-jarige huwelijksjubilea        4