Ons logo

Oude logo van Spiere-Helkijn een blauwe ruit met vanuit het midden 2 uitkomende hoornen.

Het blauw symboliseert de aanwezigheid van water in onze gemeente: de Schelde, het Spierekanaal,...

De geelgouden figuren verwijzen naar de rijke geschiedenis van zowel Spiere als Helkijn.