Crematie

Crematie

Indien een persoon sterft kan die zelf gekozen hebben voor crematie dmv een laatste wilsbeschikking of kan bij ontstentenis ervan de familie ook opteren voor lijkverbranding of crematie. De as kan uitgestrooid worden

  • op de strooiweide van de begraafplaats
  • op de strooiweide van het crematorium
  • in de Belgische territoriale zee
  • op een andere plaats (mits laatste wilsbeschikking en toestemming eigenaar). 

Op de strooiweide is een herdenkingszuil voorzien waaraan gedenknaamplaatjes kunnen bevestigd worden. De as kan ook geplaatst worden in een columbarium of in een urnenveld of zelfs in de gewone grond.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Wat moet je meebrengen?

- laatste wilsbeschikking van de overledene - overlijdensakte - aanvraag tot crematie