Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan kiezen of men na het overlijden traditioneel wil begraven of gecremeerd worden. Die keuze wordt vastgelegd en vermeld in het bevolkingsregister. Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Men kan kiezen voor volgende mogelijkheden: - begraving van het stoffelijk overschot - crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats - crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats - crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats - crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee - crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee - crematie gevolgd door begrafenis van de as op een andere plaats dan de begraafplaats - crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats. Men kan ook de keuze van de rituele uitvaart vastleggen: - geen ritueel - een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst - een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst - een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst - een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst - een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst - een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst - een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging - een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging. Men kan steeds een gemaakte keuze wijzigen.

Voorwaarden:

Voor minderjarigen is het de persoon die over het hoederecht beschikt.

Kosten

gratis

Stap 1: Aanvraag

De verklaring dient persoonlijk afgelegd bij de dienst bevolking. De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en er wordt een ontvangstbewijs meegegeven.