Uitvaartcontract

Oorspronkelijk handelde een laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging, asbestemming, ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid en de gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden.

Naast deze mogelijkheden kan je nu ook de het bestaan van een uitvaartcontract vermelden.

Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wil regelt en dat gesloten wordt tussen een privé persoon enerzijds en een notaris, een begrafenisondernemer, een verzekeringsmaatschappij, of elke willekeurige daartoe gemachtigde instantie anderzijds. Een dergelijk contract biedt ook mensen die alleen komen te staan en niet de zekerheid hebben dat familieleden zich om hun begrafenis zullen bekommeren, garanties dat hun laatste wil zal gerespecteerd worden.

Het is dus een grotere veiligheid en zekerheid voor de burger in verband met de uitvoering van zijn wensen voor de uitvaart.

Breng aub de datum van het contract, het contractnummer en het KBO-nummer van de begrafenisondernemer of de verzekeringsmaatschappij mee naar de dienst Burgerzaken zodat dit correct kan geregistreerd worden.

Wanneer het uitvaartcontract geregistreerd is in het bevolkingsregister, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de begrafenisondernemer en de nabestaanden op de hoogte brengen van het bestaan van het contract.