Rattenbestrijding op het openbaar domein

Wil je melding maken van ratten op OPENBAAR domein, dan kun je contact opnemen met de milieudienst . 

Wij verwittigen onze rattenverdelger die de situatie ter plaatse zal nazien en de nodige verdelging zal uitvoeren.
Meer info:
Wie moet ratten bestrijden ?

Wetgeving van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten stellen dat de eigenaar, de huurder, de gebruiker of publiek- of privaatrechterlijke personen verplicht zijn om op hun terrein te zorgen voor de bestrijding van ongedierte.

Concreet betekent dit dat de gemeente, de provincie en het gewest enkel de verantwoordelijkheid voor de rattenbestrijding op zich moet nemen voor openbare waterlopen en weggrachten en hun private terreinen waar deze openbare besturen belast zijn met het beheer. De rattenbestrijding voor private grachten en alle andere private eigendommen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de particulieren.

Hoe kan je bruine ratten bestrijden?

De mechanische bestrijding kan gebeuren met vallen, klemmen, inloopkooitje, … tip: gebruik aantrekkelijke lokazen zoals maïskolven, haringkoppen, …

De chemische bestrijding gebeurt met giflokazen. De giflokazen zijn verkrijgbaar in de handel (o.a. in tuincentra, …). Het giflokaas leg je best op een afgeschermde plaats: bv in een buis of speciaal ontworpen doos. Dit eerst en vooral voor de veiligheid naar kinderen toe maar ook om opname door andere dieren te vermijden. Bij hoge populatie van ratten moet je voldoende gif uitleggen op verschillende plaatsen. Blijf gif leggen tot het niet meer wordt opgenomen. De nodige veiligheidsmaatregelen tegen vergiftiging moet je in acht nemen.