Dieren

Dierenmishandeling

Gevallen van dierenmishandeling kunnen worden gemeld aan de

politie (101 of 056 62 67 00)

Verlies huisdier

Als je wil dat alle erkende dierenasielen op de hoogte zijn

van het verlies van uw huisdier, dan kan je dit melden op www.petfinder.be

Zwerfdieren

Een huisdier dat losloopt en geen herkenningsteken draagt,

wordt als een zwerfdier beschouwd en kan in opdracht van de politie

opgehaald worden door een dierenasiel.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), dienst I&R

(Sanitel) staat ten dienste van veehouders en particulieren. Elke houder van

schapen, geiten, herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200

stuks) dient zich te laten registeren in Sanitel, het identificatie- en

registratiesysteem (I&R) dat door DGZ bijgehouden wordt. De dienst houdt

alle gegevens bij over dieren, zodat in tijden van crisis een correcte

tracering kan gebeuren. 

De veehouders en particiulieren kunnen bij DGZ terecht voor o.a. volgende

diensten:

 

 

  1. het bekomen van algemene informatie i.v.m. identificatie en registratie (oormerken)
  2. het registreren van meldingen en wijzigingen.

 

Meer informatie op de website van Dierengezondheidszorg

 

Federaal Agenstchap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV of voedselagentschap) is een openbare dienst die instaat voor de bewaking van de voedselketen, van producent tot verbruiker. Het is echter ook bevoegd voor de controle inzake dierengezondheid,

plantengezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren.

Het FAVV controleert ook de in- en uitvoer van dieren, planten en

voedingsmiddelen van en naar landen buiten de Europese Unie.

Meldpunt FAVV: 

0800 13 550 op weekdagen van 9 tot 17 uur (gratis nummer)

meldpunt@favv.be 

www.favv.be  

Meldpunt FAVV: 

0800 13 550 op weekdagen van 9 tot 17 uur (gratis nummer)

meldpunt@favv.be 

www.favv.be