Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring is een document dat de gelden van een overledene vrijmaakt na zijn/haar overlijden.

Bij een overlijden worden de bankrekening en het spaarboekje van de overledene geblokkeerd. Om deze gelden vrij te maken is een erfrechtverklaring - een opsomming van de mogelijke erfgenamen - nodig. Sommige diensten (zoals mutualiteit, verzekering, pensioenfonds,....) vragen na het overlijden ook naar deze verklaring. Het kan ook dat men je bij de aangifte van de nalatenschap bij de FOD Financiën een erfrechtverklaring of akte van bekendheid vraagt.

Hoe kan ik een rekening laten deblokkeren?

Sinds 29 mei 2009 wordt dit geregeld door het Burgerlijk Wetboek.

Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Opgelet!

Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn de "verklaring van erfrecht", ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering. Gelieve je dus voor het attest van erfopvolging te wenden tot het lokale registratiekantoor in Kortrijk