Aangifte overlijden

Van elk overlijden moet zo spoedig mogelijk aangifte gedaan worden bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvindt. Bij overlijden is het noodzakelijk een arts te verwittigen. De arts vult een formulier (model IIIC) in om het overlijden vast te stellen. Indien het overlijden verdacht of gewelddadig lijkt, verwittigt men ook de politie.

Kosten

geen

Wat moet je meebrengen?

- doktersattest model III C - identiteitskaart van de overledene - rijbewijs van de overledene - eventueel huwelijksboekje - identiteitskaart van de aangever

Stap 1: Aangifte

De aangifte gebeurt,  hetzij door een familielid, hetzij door een begrafenisondernemer. De familie belast vrijwel altijd een begrafenisondernemer met het afhandelen van de formaliteiten.