Woonbegeleiding

Bij gezinnen die problemen ervaren met de organisatie van het huishouden, voeding, gezondheid, daginvulling, opvoeding van de kinderen, ... kan een woonbegeleider een begeleiding opstarten. Woonbegeleiding is een intensieve hulpverleningsvorm die altijd plaatsvindt in het huis van de cliënt.

De doelstelling van woonbegeleiding is het bekomen van een grotere zelfstandigheid van het gezin en opnieuw controle krijgen over de dagelijkse situatie.
Deze vorm van begeleiding kan uitsluitend gestart worden op vraag van de sociale dienst.

Kosten
Gratis