Woningonderzoek

Wat?

Bij een woningonderzoek kijkt een inspecteur ter plaatse na of de woning die je bewoont voldoet aan de eisen van stabiliteit, bouwfysica en veiligheid. Nadien maken we een verslag op.

Als de woning of de kamer na het woningonderzoek onbewoonbaar blijkt te zijn, zal je, voor je eigen veiligheid, deze woning moeten verlaten. In dit geval helpt de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie uitkijken naar vervangende huisvesting.

Als de woning of de kamer na het woningonderzoek ongeschikt blijkt te zijn, zal de eigenaar aangemaand worden om herstellingswerken aan de woning uit te voeren maar is er geen onmiddellijk risico voor de veiligheid of gezondheid van de bewoner(s).

De huurder die een onbewoonbare of ongeschikte woning verlaat en verhuist naar een wél conforme woning kan, indien hij aan de inkomensvoorwaarden voldoet, aanspraak maken op een huursubsidie of installatiepremie.

Huurders die zelf noodzakelijke verbeteringswerken uitvoeren, kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op een verbeteringspremie.

Hoe vraag je een woningonderzoek aan?

Je kan een woningonderzoek aanvragen met het aanvraagformulier dat je tegen ontvangstbewijs indient bij de blauwe balie 'Bouwen en Wonen' in het stadhuis. Je moet hierbij wel het bewijs voegen dat je de eigenaar al per aangetekend schrijven op de hoogte hebt gebracht van de gebreken die er volgens jou aan de woning zijn.

Wat kost het?

De aanvraag is gratis.

Wetgeving

De wetgeving waarop het woningonderzoek voor een woning is gebaseerd,  vind je in de Vlaamse Wooncode en in het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998.

De wetgeving waarop het woningonderzoek voor een kamer is gebaseerd,  vind je in het Kamerdecreet en in het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 en van 3 oktober 2003.

Een recente aanpassing van de woonkwaliteitsnormen, zowel voor kamers als voor woningen, staat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006. 
Deze woonkwaliteitsnormen zijn in voege sedert 1 februari 2008. De belangrijkste wijzigingen vind je in de Nieuwe kwaliteitsnormen woningen.