Stemming per volmacht

Als je op de verkiezingsdag niet zelf kan stemmen, kan je iemand in jouw plaats een stem laten uitbrengen. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen moet er geen attest meer bij de volmacht gevoegd worden, maar wordt er op het volmachtformulier zelf geattesteerd. 

Personen die een volmacht geven omwille van verblijf in het buitenland zonder bewijsstukken (vakantie) en omwille van een activiteit als zelfstandige zullen wel nog een verklaring op eer moeten ondertekenen en op voorhand langsgaan in het gemeentehuis. 

De volmachtdrager zal eerst in zijn eigen bureau moeten stemmen en vervolgens in het bureau van de volmachtgever. Deze maatregel werd ingevoerd om fraude te bestrijden.

 

Wanneer kan je een volmacht geven?

 

REDEN WAT HEB JE NODIG? MOET JE LANGKOMEN IN HET GEMEENTEHUIS?
Ziekte of handicap Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de arts is opgenomen.  Neen
Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland) Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de werkgever is opgenomen.  Neen
Zelfstandige activiteit  Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de dienst Burgerzaken (die dit kan middel van een verklaring op eer) is opgenomen.  Je kan het volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier samen met de de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer bezorgen aan de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de betrokken instelling is opgenomen.  Neen
Geloofsovertuiging Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de organisator van de religieuze activiteit is opgenomen.  Neen
Studieredenen Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de onderwijsinstelling is opgenomen.  Neen
Verblijf in het buitenland Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de de dienst Burgerzaken (die dit kan doormiddel van voorgelegde bewijsstukken of een verklaring op eer) is opgenomen.  Je kan het volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier samen met de de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer bezorgen aan de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
 
Voor een reis naar het buitenland moet je je persoonlijk aanmelden in het gemeentehuis ten laatste op 8 juni 2024 met de nodige bewijsstukken of om een verklaring op eer te ondertekenen.
De dienst brugerzaken zal op zaterdag 8 juni uitzonderlijk open zijn van 9u tot 12u.

 

Voor wie / voorwaarden

Elke kiezer kan een volmacht geven.
Elke kiezer kan één volmacht ontvangen.

Je vult het volmachtformulier in.
Je geeft het volmachtformulier en bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen aan de volmachtdrager.
De volmachtdrager stemt eerst in zijn eigen stembureau voor zichzelf, later stemt hij in het stembureau van de volmachtgever.

De volmachtdrager heeft bij:

  • Eigen stembrief
  • Zijn identiteitskaart
  • Stembrief van de volmachtgever
  • Volmacht 

 

Documenten

Volmachtformulier Belgische kiezers

Volmachtformulier kiezers uit een EU lidstaat

 

Kostprijs

Gratis