Sluizencomplex van Spiere

Sluizencomplex

De Schelde vormt de grens  tussen Spiere enerzijds, Pottes en Hérinnes anderzijds. De stroom heeft in zijn loop te Spiere een tamelijk grote breedte (tussen de 20 en 25 meter). De Schelde had hier vroeger een zeer grote meander die de scheepvaart ter plekke zwaar bemoeilijkte.

In 1920 heeft men de stroom rechtgetrokken en zijn loop in de gemeente is bijna helemaal recht. Dit werk duurde bijna drie jaar, want naast het delven van een nieuwe bedding, moest ook een stuwdam en nieuwe sluizen gebouwd worden. De sluis van Spiere werd gebouwd rond het jaar 1920. Ze overbrugt een hoogteverschil van twee meter. Het kunstwerk  biedt de mogelijkheid om zes kleine schepen ineens door te stuwen. Hoewel de maximale tonnenmaat 1350 is, kunnen uitzonderlijk ook schepen tot 1800 ton worden versast.