Schelde en Spierekanaal

Spiere-Helkijn wordt begrensd door de Schelde en door het Spierekanaal.  Deze beide waterlopen vormen de natuurlijke grens met Wallonië.  Het water vormt een verbinding met Oost-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk.  De Schelde is hier slechts 20 m breed, in Antwerpen is dat meer dan 450 m.  De Boven-Schelde (het gedeelte tussen de Franse grens en Gent) vertoonde aanvankelijk talrijke bochten.  Begin 1900 werd de Schelde in deze streek rechtgetrokken om de scheepvaart te vergemakkelijken en werd ook de sluis van Spiere gebouwd. 

Het Spierekanaal werd gegraven in 1839 om de Schelde met de Deûle te verbinden.  Het kanaal is 8.4 km lang en 16 m breed en maximaal 1.8 m diep.  Het kanaal werd vooral gebruikt om kolen te transporteren van Henegouwen naar Frankrijk.  De achteruitgang van de kolenindustrie betekende het doodvonnis voor het kanaal.  De laatste boot passeerde in 1983.  De sluizen werden geblokkeerd en de scheepvaart werd onmogelijk.  Nu worden er volop plannen uitgewerkt om het kanaal weer bevaarbaar te maken voor de pleziervaart.  De pittoreske charme van de kanaaloevers nodigen steeds weer uit om te wandelen, te verpozen en te ontspannen.

Sedert enkele jaren ligt er een mooie moderne aanlegsteiger aan het Spierekanaal, niet ver van de brug over het kanaal.

Brug Spiere