Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De gemeenteraad stelt schepenen aan, benoemt de algemeen en financieel directeur, stelt reglementen op, stelt het budget vast en de rekening van de gemeente, voert belastingen in en neemt alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking. Bijna maandelijks, maar minstens tien keer per jaar is er raadzitting.

Deze zittingen zijn openbaar, iedereen is steeds welkom om de zittingen bij te wonen. Wenst u op voorhand kennis te nemen van de agenda van de gemeenteraad? Deze staat telkens vermeld op de gemeentelijke website. U kan deze ook aanvragen op het gemeentehuis. De agenda krijgt u dan per e-mail of thuis toegestuurd.

foto Gemeenteraad

achteraan: van links naar rechts: raadsleden Vincent Devos, Mathias Goos, Joris Blontrock, Patricia Deldaele, Christine Delaplace, Gerda Van Den Driessche, Nicolas Debonnet

midden: van links naar rechts: schepenen Willy Glorieux, Conny Seynaeve, Roger Deldaele

zittend: van links naar rechts: algemeen directeur Wout Lefebvre, voorzitter Dirk Walraet