Oproep kandidaten GECORO

Gepubliceerd op Maandag 21 juni 2021

De gemeente Spiere-Helkijn is op zoek naar KANDIDATEN om te zetelen in de GECORO.

GECORO staat voor de GEMEENTELIJKE COMMISSIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING en heeft hoofdzakelijk een ADVIESFUNCTIE. Het advies adviseert het lokaal bestuur. Deze adviezen spelen een rol in de goedkeuringsprocedure van het gemeentelijk beleidsplan ruimte, bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en stedenbouwkundige verordeningen. De GECORO kan ook om advies gevraagd worden over een omgevingsvergunningsaanvraag.  De adviezen worden uitgebracht op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief van de commissie.

De commissie bestaat uit zeven stemgerechtigde leden (+ 6 plaatsvervangers):

 • twee deskundigen waaronder één voorzitter
 • vijf vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen:
  • vereniging van werkgevers en zelfstandigen
  • vereniging van Handelaars
  • natuur- en milieuverenigingen
  • landbouwverenigingen
  • vertegenwoordigers van de toeristische of culturele sector

Bij voorkeur hebben kandidaat-deskundigen voeling met wat in de gemeente op ruimtelijk vlak leeft en zijn ze vertrouwd met de hedendaagse ruimtelijke ordening. Geïnteresseerden die op basis van ervaring of diploma’s in de sector ruimtelijke ordening of verwante domeinen (vb. architectuur, duurzame ontwikkeling, landschapsontwerp, mobiliteit, …), in aanmerking denken te komen als deskundige, kunnen zich op basis van een schriftelijke motivering kandidaat stellen.

Kandidaturen kunnen uiterlijk tegen 28/07/2021 ingediend worden gericht aan

Het College van Burgemeester en schepenen

Oudenaardseweg 71

8587 Spiere-Helkijn