Opmaak hemelwater- en droogteplan Spiere-Helkijn

Gepubliceerd op Vrijdag 19 januari 2024

De klimaatsverandering laat zich ook bij ons voelen tijdens lange droogteperiodes of piekbuien. Spiere-Helkijn wil haar grondgebied meer klimaatrobuust inrichten om de impact hiervan te beperken. De gemeente doet daarom beroep op intercommunale Leiedal voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan.

Hoe kunnen we de grondwatertafels duurzaam aanvullen? Hoe kunnen we het oppervlakte- en hemelwater beter vasthouden en de bodem laten indringen? Waar ligt het potentieel en waar de knelpunten in onze gemeente, zowel in landelijk gebied als in de kernen? Waar kunnen we quick wins realiseren op vlak van waterbuffering en ontharding? De bevindingen vertalen we in een concreet actieplan. Op die manier wapenen we ons tegen wateroverlast en droogte.

Meer weten? integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/hemelwater-en-droogteplannen

Hemelwater