Onderhoudswerken Doornikserijksweg/IJzeren Bareel

Gepubliceerd op vrijdag 05 februari 2021

Structureel onderhoud van de N50

De onderhoudswerken starten volgens de huidige planning na de zomer van 2021. In maart 2021 starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken. De verkeershinder zal beperkt zijn. Wel zijn er tijdelijk onderbrekingen mogelijk van water, stroom of internet.

Meer info: Mariska Debaene - technische dienst - 056 27 01 54