Milieuvergunning Vlarem klasse 3

Hebt u voor uw bedrijf een milieuvergunning klasse 3 nodig dan kunt u dit opzoeken in de Rubriekenlijst Vlarem 1
Uiteraard kunt u voor meer inlichtingen hierover ook terecht bij de technische dienst milieu of u kan het rechtstreeks downloaden via meldingsformulier klasse 3.

Stap 1: Waar indienen?

Het meldingsformulier voor een inrichting van klasse 3 moet u indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

U kan het dossier tegen ontvangstbewijs in 3-voud bezorgen aan de technische dienst milieuvergunningen of aangetekend verzenden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Stap 2: Behandelingsprocedure

De melding kan men niet weigeren, behalve wanneer de inplantingsplaats onverenigbaar is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften, zoals die reeds gelden in het goedgekeurd gewestplan of in een ander plan van aanleg.

De dag nadat de melding werd gedaan, mag de exploitatie worden aangevat. Wij raden u toch aan te wachten tot u een schriftelijke bevestiging van de kennisname door het College van Burgemeester en Schepenen hebt ontvangen.

Stap 3: Openingsuren

Wanneer u bijkomende informatie nodig hebt of u wenst nog inlichtingen kan u best een afspraak maken met de technische dienst.