Milieuverantwoord productgebruik

Milieuverantwoord productgebruik

Milieuverantwoord productgebruik wil zeggen dat we zoveel mogelijk producten gebruiken die een zo klein mogelijke negatieve impact hebben op het milieu. Dit kan je doen door bv. zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecycleerde producten  (vb. kringloop papier, fleece (zijn gerecycleerde PET-flessen), ...), gebruik van poets- en wasproducten die volledig biologisch afbreekbaar zijn, biologische producten, producten uit eerlijke handel, hout uit duurzaam beheerde bossen (Vb. FSC-label), energiezuinige toestellen,... Het komt er dus op neer zoveel mogelijk producten te gebruiken die niet schadelijk zijn voor het milieu.

Helemaal niet moeilijk 

Het gebruik van milieuverantwoorde producten is helemaal niet moeilijk. Tegenwoordig zijn ze alom verkrijgbaar en vaak zijn ze ook niet meer duurder dan 'gewone producten'. Er zijn ook heel wat milieulabels ontstaan die aangeven of een product al dan niet milieuvriendelijk is. Denk maar aan BIO-labels, FSC-hout, Europees Ecolabel, ...