Leegstaande woningen en gebouwen

Leegstand of verkrotting van woningen en gebouwen leidt ertoe dat woonbuurten in verval raken.

Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.

Het gemeentebestuur  van Spiere - Helkijn en de Vlaamse overheid willen hier iets aan doen.

Naast de positieve stimulans in de vorm van premies, bestaat er ook een bestraffend luik, namelijk de heffing op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen.

Het gemeentebestuur van Spiere - Helkijn heft jaarlijks een belasting op gebouwen/woningen die op 1 januari van dat jaar :

  • 24 opeenvolgende maanden leeg staan
  • verwaarloosd en/of onbewoonbaar of ongeschikt verklaard zijn. 

De Vlaamse overheid houdt een inventaris bij van gebouwen of woningen die:

  • meer dan 12 opeenvolgende maanden leeg staan
  • verwaarloosd en/of onbewoonbaar of ongeschikt verklaard zijn.

Eigenaars van geïnventariseerde gebouwen/woningen moeten hiervoor een belasting betalen.

Om te weten of jouw eigendom zal worden geïnventariseerd/belast en of je al dan niet recht hebt op een vrijstelling, kan je contact opnemen met: Wonen West-Vlaanderen.

Hier vind je de wetgeving.

Naast de belasting op leegstaande woningen/gebouwen, bestaat er ook een heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

Deze inventaris wordt bijgehouden door de Vlaamse overheid die ook de belasting int. De opbrengsten van die heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds die ondersteuning biedt bij de sanering van leegstaande en verwaarloosde bedrijsruimten onder de vorm van subsidiëring.

In deze brochure leegstand bedrijfsruimten.doc vind je een overzicht van de Vlaamse reglementering in dit verband en de adressen waar je terecht kunt voor meer informatie.