Huisvestingsproblemen

Onbewoonbaarheid van woningen

Een woning moet veilig zijn en voldoen aan bepaalde voorwaarden op vlak van comfort. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode.

Als een woning niet aan de minimumvereisten voldoet, kan ze ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Deze procedure is dan ook een goede manier om de 
woningkwaliteit te bewaken. Tegelijkertijd stimuleert ze de renovatie of heropbouw van verwaarloosde panden.

Je vindt ook informatie op de site van het Vlaams Gewest.

Indien je woning onbewoonbaar verklaard is, kan je in heel uitzonderlijke gevallen voorrang krijgen op de lijst van sociale woningen.

Hygiëne in de woning

Als je woning zo slecht onderhouden is dat je vermoedt dat de openbare gezondheid in gevaar is, kom je best eens langs bij de technische dienst van de gemeente.

Indien een onderzoek ter plaatse dit bevestigt, kan de burgemeester een 'bevel tot uitvoering van werken' uitvaardigen. 
In dat bevel wordt de eigenaar of bewoner van het slecht onderhouden pand aangemaand om opruimingswerken uit de voeren.
Gebeurt dit niet, dan worden deze opruimingswerken ambtshalve en op kosten van de eigenaar of bewoner uitgevoerd.

Burenproblemen

Heb je een probleem met een buur, probeer dan eerst samen een oplossing te zoeken. Indien dit niet lukt, kan je beroep doen op een vrederechter. 
Hij is bevoegd voor problemen die verband houden met huisvesting en burenproblemen en probeert steeds een oplossing in wederzijds overleg te bereiken.