Huisaansluiting op riool

Op 13/10/2004 ondertekende het gemeentebestuur Spiere - Helkijn een samenwerkingsverband met de Vlaamse maatschappij voor watervoorziening (VMW) voor het realiseren van rioolaansluitingen van particulieren op het openbaar rioleringsnet.

Dit betekent concreet dat u als inwoner verplicht wordt om uw riolering door de VMW te laten uitvoeren.

U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen en te bezorgen aan de VMW.

Kosten

U zal van de VMW een gedetailleerde offerte ontvangen.

Wat moet je meebrengen?

  • de plannen van de woning.
  • naam van de architect
  • naam van de veiligheidscoördinator
  • liggingsplan van de woning