Hemelwaterput en infitratievoorzieningen

De gemeente heeft een subsidieregeling voor de installatie van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening volgens de geldende reglementering.

De subsidie voor het installeren van een regenwaterput of infiltratievoorziening bedraagt maximum 500 EUR/woongelegenheid. De subsidie geldt enkel bij verbouwde of bestaande woningen, indien de installatie niet verplicht is door het Vlaamse Gewest. Wel moet aan alle voorwaarden voldaan zijn zoals voorzien in het subsidiereglement.

Formulieren:

subsidiereglement hemelwater en infiltratie.pdf

aanvraagformulier hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

 

zie ook op www.premiezoeker.be