Duurzame energie

Om in onze energiebehoefte te voorzien kunnen we gebruik aken van diverse energiebronnen. Fossiele brandstoffen (gas ,steenkool, olie) zijn niet duurzaam omdat ze eindig zijn en en bij verbranding CO² uitstoten, waardoor ze sterk bijdragen aan klimaatsveranderingen en andere milieuproblemen. 

Duurzame energiebronnen (zon, wind, water, biomassa) zijn oneindig beschikbaar en dragen niet bij aan milieuproblemen als de versterking van het broeikaseffect.
Kernenergie heeft als voordeel dat het nauwelijks bijdraagt aan het broeikaseffect maar de grondstof (uraniumerts) is eindig. We zadelen de komende generaties op met het probleem van radioactief afval en aan ongevallen
met kernenergie zijn grote risico’s verbonden.

De laatste jaren probeert men de uitstoot van CO² te terug te dringen door meer en meer gebruik te maken van alternatieve, duurzame
energiebronnen.

Energievriendelijke websites:

http://www.energiesparen.be : subsidies, energieprestatieregelgeving, energiezuinig bouwen en verbouwen, energiewinst, investering rationeel energiegebruik
http://www.ode.be : duurzame energie
http://www.vreg.be : toekenning groenestroomcertificaten, contactgegevens netbeheerders en vergelijking energieleveranciers, info energiemarkt
http://www.mijnenergie.be : vergelijking energieleveranciers
http://www.energievreters.be : verbruik elektrische toestellen
http://www.binnenklimaat.be : ventileren
http://www.vibe.be : ecologisch bouwen