Duurzaamheid

Duurzaamheid - wat is dat ook alweer?

Duurzame ontwikkeling is een abstract begrip, dat we op duizend en één manieren concreet kunnen invullen in ons dagelijks leven. Het draait om respect voor de medemens in Vlaanderen maar ook in de rest van de wereld, voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie maar ook voor de mensen die na ons komen. Duurzame ontwikkeling tracht met andere woorden de ontwikkeling van onze planeet in goede banen te leiden. Dit kan het best geïllustreerd worden met een paar voorbeelden:

 

  1. Het regenwoud bevat een enorme rijkdom aan planten die nog dagelijks zorgen voor nieuwe medicijnen. De ongecontroleerde houtkap zorgt er echter voor dat de wouden in een recordtempo verdwijnen. Willen onze kinderen nog kunnen genieten van de vele voordelen die de mens uit het regenwoud haalt, dan zal werk moeten gemaakt worden van de bescherming van het regenwoud.
  2. De olie- en gasvoorraden worden steeds schaarser met dure brandstofprijzen tot gevolg. Om onze huidige levensstandaard te kunnen handhaven zal werk moeten gemaakt worden van alternatieve energiebronnen (bv. windenergie, zonne-energie, ...) en meer energiezuinige apparaten.
  3. Zonder water kunnen we niet leven. Ons bestaan en onze economische activiteiten zijn geheel afhankelijk van deze kostbare hulpbron. Ondanks het grote belang van water in ons leven gaan we er nog steeds te onzorgvuldig en respectloos mee om. Zo wordt nog teveel water verspild en vervuild. De uitdaging voor deze generatie bestaat erin om ervoor te zorgen dat de kinderen van morgen, net als onze grootouders, opnieuw in de rivieren zullen kunnen zwemmen. Ondertussen - bijna twintig jaar na de invoering van de term duurzame ontwikkeling - zijn er al een heleboel interessante initiatieven uit de grond gestampt. Wilt u in uw eigen omgeving meewerken aan duurzame ontwikkeling? Dat kan! Op de volgende website vindt u heel wat interessante tips om duurzamer te leven: www.verdraaidewereld.be

Duurzaamheid wil zeggen dat we streven naar een maatschappij die voldoet aan de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van de komende generaties in het gedrang te brengen.

Anders gezegd houdt 'duurzaam leven' in dat we gebruik maken van alles wat de aarde ons te bieden heeft maar dat we daarbij steeds voor ogen houden dat de generaties na ons (= onze kinderen, kleinkinderen, ...) ook nog die mogelijkheid hebben.

 

Ook de gemeente Spiere - Helkijn draagt haar steentje bij aan duurzame ontwikkeling door onder meer:

 

  1. duurzaam transport te promoten bij het personeel - energiebesparende maatregelen door te voeren
  2. te kiezen voor fair trade producten
  3. gebruik van gerecycleerde producten, milieuverantwoorde kantoormaterialen en FSC-gelabeld hout
  4. beperken van het pesticidengebruik Duurzaamheid wil zeggen dat we streven naar een maatschappij die voldoet aan de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van de komende generaties in het gedrang te brengen. Anders gezegd houdt 'duurzaam leven' in dat we gebruik maken van alles wat de aarde ons te bieden heeft maar dat we daarbij steeds voor ogen houden dat de generaties na ons (= onze kinderen, kleinkinderen, ...) ook nog die mogelijkheid hebben.

 

Duurzame links