Conformiteitsattest

Wat?

Als je als verhuurder wil nagaan of de woning of de kamer die je verhuurt, voldoet aan de huidige woonkwaliteitsnormen, kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen.

Als de woning/kamer conform is aan de geldende normen, legt de stad dit vast in een officiële verklaring. Dit is het conformiteitsattest. Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig.

Als evenwel uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de woning/kamer ongeschikt of onbewoonbaar is, dan betaal je hier als eigenaar een boete voor, tenzij je onmiddellijk de nodige herstellingen aan de woning/kamer uitvoert.

Hoe vraag je dit attest aan?

Je gebruikt het aanvraagformulier en je voegt de plannen toe van de woning met vermelding van de bestemming van alle lokalen. 

Je geeft alle documenten tegen ontvangstbewijs af aan de blauwe balie 'Bouwen Wonen' in het stadhuis.

Wetgeving

De wetgeving waarop het kwaliteitsonderzoek voor een woning is gebaseerd, vind je in Titel III van de Vlaamse Wooncode en in het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998.

De wetgeving waarop het kwaliteitsonderzoek voor een kamerwoning is gebaseerd,  vind je in het Kamerdecreet en in het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 en van 3 oktober 2003.

Een recente aanpassing van de woonkwaliteitsnormen, zowel voor kamers als voor woningen staat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006. Deze woonkwaliteitsnormen gelden sinds 1 februari 2008. De belangrijkste wijzigingen vind je in de Nieuwe kwaliteitsnormen woningen