Bijen en wespen

contacteer imker

Wat is het verschil tussen wespen, bijen en hommels?

Het komt vaak voor dat de brandweer een aanvraag krijgt voor de vernietiging van een wespennest. Ter plaatse blijkt het vaak om een heel ander insect gaat. Soms zijn er bepaalde gelijkenissen en worden deze insecten foutief verward met wespen. De brandweer moet dan onverrichter zake terugkeren.

In dit document lijsten we de meest voorkomende insecten op waarvoor mensen de hulp van de brandweer inroepen. 

 

Heb je een bijennest of bijenzwerm in je huis of in je tuin?

Honingbijen zijn beschermd en de brandweer of een professioneel verdelger mag ze niet verdelgen of vernietigen. Dit is ook niet nodig, want een imker komt het bijenvolk vaak gratis ophalen om ze een nieuwe thuis te geven. Zoek in dit geval de dichtstbijzijnde imker voor jouw gemeente. De bijen kunnen daarna ongestoord verder gaan met het bestuiven van bloemen en planten en de productie van honing.

Moeten we elk wespennest laten verdelgen?

Het antwoord op deze vraag is kort en simpel: nee! In tegendeel zelfs. Het klinkt misschien raar, maar wespen zijn onze bondgenoten.

De gewone (of Duitse) wesp is van nature een vleeseter. En dat maakt hem nu net zo belangrijk voor onze tuin en de natuur in het algemeen. De wesp vangt enorm veel insecten in onze (moes)tuin. Hij zorgt ervoor dat het aantal insecten min of meer onder controle blijft waardoor we als tuinier een pak minder verdelgingsproducten moeten gebruiken. Een tweede voordeel is dat ze enorm veel huisvliegen en muggen vangen. Elke vlieg of mug die door een wesp gevangen wordt, heeft geen kans meer om ons het leven zuur te maken. We kunnen besluiten dat wespen belangrijk zijn voor het opruimen van schadelijke of hinderlijke insecten.

Moeten we dan elk wespennest ongemoeid laten? Het antwoord hierop is dubbel. Een wespennest dat ver weg in de tuin hangt, zal veel minder hinder opleveren dan een nest bij de achterdeur. Een wespennest dat geen hinder oplevert voor jezelf, je gezin of je huisdier(en) kan je best ongemoeid laten. Deze wespen kunnen hun taak in de natuur ongestoord vervullen. Als iemand in je gezin allergisch is voor wespengif kan je het wespennest beter preventief laten verwijderen. Dit risico zal nooit opwegen tegen het voordeel van de natuur.

Voor het verdelgen van een wespennest kan je beroep doen op de brandweer of een private professionele verdelger. In tegenstelling tot de brandweer, werkt deze laatste wel op afspraak en handteren ze meestal dezelfde prijzen. Op www.wespennest.vlaanderen kan je rechtstreeks een aanvraag bij de brandweer indienen of de contactgegevens van een professionele verdelger in jouw regio opzoeken.

De mens heeft al snel de neiging om alle wespennesten te verdelgen om één reden. We denken namelijk dat wespen zonder aanleiding steken. Een wesp valt, net als heel veel andere insecten en dieren, aan als zijzelf of haar nest in gevaar is. En dat gevaar zit voor een wesp soms in een klein hoekje. Naar een wesp slaan of er van weglopen is nooit een goed idee. In dergelijk gevallen maak je een wesp agressief waardoor ze zich gaat verdedigen door te steken. Rustig blijven staan of wegwandelen is de boodschap. Heel vaak druipt de wesp gewoon vanzelf af.

Tot slot is het interessant om te weten waarom wespen op onze zoetigheden afkomen. Tijdens de bouw van het nest voeden de werksters (vrouwtjeswespen) zich met het zoete braaksel van de larven. Hier zijn ze heel het wespenseizoen mee bezig. Naar het einde van de zomer toe zijn er geen nieuwe larven meer in het nest. Hierdoor stopt de eigen productie van zoetigheid. Het gebrek aan voedsel dwingt de werksters om extern op zoek te gaan. En daarbij komen ze al snel op het pad van de mens. Ons leven is gespijsd met allerlei zoetigheden. Laat nu net die zoetigheden zo interessant zijn voor wespen...