Afvalpreventie

De ladder van Lansink

Iedereen van ons heeft ongeveer 2 kg afval per dag. We kunnen zelfs stellen dat de Vlaming gemiddeld bijna 150 kg meer afval heeft dan 10 jaar geleden. De stijgende welvaart en de consumptiemaatschappij staan haaks op de groeiende afvalberg. Hoog tijd dus dat we bewust omgaan met ons afval en ons consumptiegedrag in vraag stellen.

Dit kan het best gebeuren als we de ‘Ladder van Lansink’ hanteren. Hierin wordt een volgorde voorgesteld waarop afval bij voorkeur word behandeld. Deze hiërarchie wordt nu in diverse landen, alsook in de Europese gemeenschap als voorbeeld gebruikt bij het opstellen van het afvalbeleid.

De prioriteiten voor het afvalbeleid, maar ook voor de omgang van burgers of bedrijven met afval, zien er als volgt uit:Voorkomen van afval staat uiteraard bovenaan de ladder. Wat er niet is, moet ook niet weg. Het is veel gemakkelijker, goedkoper en milieuvriendelijker om afval te voorkomen. Zowel de selectieve inzameling als de verwerking van de verschillende soorten afval zijn dure activiteiten. Dit is het enige middel dat de afvalberg echt doet terugdringen. Bijvoorbeeld kiezen voor een onverpakt product.

Een bijzondere vorm van voorkomen is het thuiscomposteren. Wanneer je zelf GFT (groente- fruit- en tuinafval) in de eigen tuin gaat composteren, maak je de kringloop thuis rond.

Producthergebruik. Indien afval toch onvermijdelijk is, wordt er best zoveel mogelijk hergebruikt. Hergebruik verlengt de levenscyclus van een product (of de verpakking). Zo wordt het minder snel afval en zorgen we dat tijdelijk minder afval ontstaat.

Bv. fles met statiegeld verkiezen boven wegwerpverpakking.

Recycleren is het bewerken en verwerken van afvalstoffen zodat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Bij recyclage gaat men dus de grondstof hergebruiken. Bv. papierrecyclage.

Afval dat niet in aanmerking komt voor bovenstaande oplossingen, wordt verbrand met energierecuperatie. Met de warmte die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces wordt elektriciteit aangemaakt. Zo kent het restafval nog een nuttige toepassing.

Helemaal onderaan de ladder staat storten. Deze manier van afvalverwerking is absoluut te mijden en mag dus slechts toegepast worden indien voorgaande systemen niet mogelijk zijn. Bovendien dient dit te gebeuren onder strikte voorwaarden en streng toezicht.

Voor meer informatie over hoe u afval kunt voorkomen verwijzen wij naar de nieuwspagina van de intercommunale IMOG waarop alle verschillende afvalkranten gepubliceerd staan.