Aangifte Geboorte

 

Elke geboorte dient aangegeven te worden bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente of stad waar de bevalling plaats vond. Een levenloos geboren kind dient eveneens aangegeven te worden.

Kosten

Gratis

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart van beide ouders
  • het doktersattest van de geboorte
  • eventueel het huwelijksboekje of de erkenningsakte

Stap 1: Aangifte

De aangifte moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de geboorte, door de vader, de moeder of door beiden. Als de laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, kan de aangifte nog gebeuren op de eerstvolgende werkdag. Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de dienst Burgerlijke Stand een geboorteakte op.

De aangever krijgt een aantal documenten mee:

  • Een geboorteakte voor aanvraag van de geboortepremie en voor aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of aan de compensatiekas waarbij men aangesloten is). Deze twee documenten zijn zeer belangrijk,  gezien er slechts één keer een exemplaar van kan bekomen worden en bij verlies de uitbetaling van de geboortepremie en/of kinderblijslag in het gedrang komt.
  • Eén geboorteakte dat men willekeurig kan gebruiken.
  • De ouders krijgen een formulier mee betreffende de verplichte inenting van hun kind tegen kinderverlamming (poliomyelitis). Dit formulier dient ingevuld bezorgd te worden aan de Burgerlijke Stand van de woonplaats voor het kind de leeftijd van 18 maanden bereikt heeft.