Water

Water is een kostbaar goed, voor de natuur én voor de mens. We moeten er dan ook verstandig mee omgaan.

Er zijn diverse waterbevoorradingsbronnen voor het huisgezin:

Je kan aansluiten op de distributie van leidingwater 
misschien heb je een eigen grondwaterwinning (boorput, steenput). Dit dient vermeld te worden in je stedenbouwkundige aanvraag als je bouwt. 
of vang je het regenwater op in een hemelwaterput.

Nuttige links: 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: www.vmw.be 
Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be 
Integraal Waterbeleid: www.mina.be