Tips voor samenwoners met pensioen

  • Er is niet automatisch een partnerpensioen
  • Als u kinderen heeft moet u aktie ondernemen richting uw pensioenfonds
  • Een nabestaandenpensioen is hetzelfde als een partnerpensioen, tenminste in de volksmond
  • Registreer in het bevolkingsregister dat u samenwoont
  • Sommige pensioenfondsen eigen een samenlevingscontract voor een partnerpensioen (sommige ook niet), vraag dit bij uw pensioenfonds
  • Overleg met uw notaris of een samenlevingscontract moet worden opgesteld
  • Lees de polisvoorwaarden en brieven van uw pensioenfonds