Tewerkstelling door het OCMW

Wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledig voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen, neemt het OCMW alle maatregelen om hem een voltijdse of deeltijdse betrekking te bezorgen. In voorkomend geval verschaft het deze vorm van dienstverlening zelf door voor de bedoelde periode als werkgever op te treden. (Deze regeling is ook bekend als  een tewerkstelling in het kader van art. 60 § 7.)

Voorwaarden
Personen gerechtigd op het leefloon