Sportraad

De Sportraad werd opgericht volgens de voorwaarden en de normen van het nieuwe decreet en werd erkend in de gemeenteraad van 17.11.2003.

Niet alleen leden van gemeentelijke sportverenigingen of individueel geïnteresseerde inwoners kunnen lid worden maar ook alle mensen die op één of andere manier, professioneel of privé, rond sport werken, kunnen lid worden.

Wat doet de Sportraad?

Advies geven aan het gemeentebestuur over sportmateries; steun geven aan bestaande sportverenigingen; organiseren van sportieve activiteiten in Spiere-Helkijn; helpen opstarten van nieuwe sportverenigingen; overleg met de cultuurraad en jeugdraad.

Vandaar deze oproep :

  • Ben je ouder dan 18 ?
  • Spreek je Nederlands ?
  • Woon je in Spiere-Helkijn ?
  • Ben je geïnteresseerd in sport ?
  • Wens je inspraak in het sportbeleid van de gemeente ?
  • Ben je professioneel of privé in de sportsector werkzaam ?

Kom dan bij de sportraad en versterk zo het sportieve leven in onze gemeente.