Sociaal verhuren

Woonmaatschappij Elan bouwt en verhuurt sociale woningen. Deze woningen zijn kwaliteitsvol, duurzaam en energiezuinig. Samen met haar partners en ingebed in het sociaal woonbeleid van de Vlaamse regering, levert Woonmaatschappij Elan een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod.

De hoofdzetel van de woonmaatschappij is gevestigd in de Kortrijkstraat 117 te Zwevegem (056 76 06 66).

Kantoor Kuurne: Kon. Elisabethstraat 19 te 8520 Kuurne (056 73 81 11).