Samenstelling Vast Bureau

Foto College van Burgemeester en Schepenen

Het Vast Bureau, bevoegd voor het dagelijks bestuur, heeft dezelfde samenstelling als het schepencollege.

achteraan: van links naar rechts: Willy Glorieux, Conny Seynaeve, Roger Deldaele

zittend: van links naar rechts: Wout Lefebvre, Dirk Walraet