Woon- en Huisvestingspremies

De Provincie, de Vlaamse Overheid, Vlaamse Ministerie van financiën en eandis geven een financiële steun aan burgers die verbeteringswerken en/of aanpassingswerken en/of energiesparende investeringen en/of veiligheidsmaatregelen tegen inbraak of brand uitvoeren.

Voorwaarden

Aanslagbiljet inkomsten 3 jaar voor de aanvraag en bestekken.

Aanvragen: zie getailleerde info gemeentelijke premie, provinciale premie, premie Vlaamse Overheid, belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen en Eandis.

Zie gedetailleerde info gemeentelijke premie, provinciale premie, premie Vlaamse Overheid, energiesparende maatregelen Vlaamse Overheid en Infrax.

Nuttige links: