Subsidie Hemelwaterput

Voorwaarden

De gemeente heeft een subsidieregeling voor de installatie van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening volgens de geldende reglementering. De subsidie voor het installeren van een regenwaterput of infiltratievoorziening bedraagt maximum 500 EUR/woongelegenheid. De subsidie geldt enkel bij verbouwde of bestaande woningen, indien de installatie niet verplicht is door het Vlaamse Gewest. Wel moet aan alle voorwaarden voldaan zijn zoals voorzien in het subsidiereglement.

Kosten

Geen

Wat moet je meenemen?

Nihil

Extra informatie

nihil