Bewijs van woonst

Een formulier dat bevestigt dat men ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van Spiere-Helkijn.

Voorwaarden

Bij de dienst bevolking kan de klant een uittreksel opvragen van zichzelf; indien men een uittreksel nodig heeft van een ander persoon moet men dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk.

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

identiteitskaart