Bewijs van samenstelling van het gezin

Een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag. Dergelijk attest wordt meestal gevraagd door instellingen die sociale dienstverlening verstrekken, zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen, studietoelage, enz.

Voorwaarden

Bij de dienst bevolking kan de inwoner een uittreksel opvragen van zichzelf. Indien men een uittreksel nodig heeft van een ander persoon moet men dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk.

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

identiteitskaart