Aanvraag uittreksels uit een huwelijksakte

- Een afschrift is een fotokopie van de huwelijksakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.
- Een uittreksel is een verkorte versie van de huwelijksakte.

Voorwaarden

1. Een uittreksel uit een huwelijksakte, zonder vermelding van de afstamming, kan door iedereen verkregen worden.
2. Een afschrift en uittreksel met afstamming van de huwelijksakte die jonger is dan 100 jaar kan alleen bekomen worden van de eigen huwelijksakte en van die van zijn/haar nakomelingen of voorouders (voorbeeld: kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders...).
3. Een afschrift van een huwelijksakte die ouder is dan 100 jaar is wel voor iedereen beschikbaar.
4. Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zusters, neven, nichten, enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.