Aanvraag uittreksels uit een geboorteakte

Een afschrift is een fotokopie van de geboorteakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen. Een uittreksel is een verkorte versie van de geboorteakte.

Voorwaarden
  • Een uittreksel uit een geboorteakte, zonder vermelding van de afstamming, kan door iedereen verkregen worden.
  • Een afschrift en uittreksel met afstamming van de geboorteakte  jonger  dan 100 jaar kan alleen bekomen worden van de eigen geboorteakte en van die van zijn/haar nakomelingen of voorouders (voorbeeld: kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders ...).
  • Om stamboomopzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zusters, neven, nichten enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Kosten

Afschriften of uittreksels van de geboorteakte zijn te verkrijgen bij de Burgerlijke Stand van de plaats waar ze zijn opgemaakt, dwz waar de geboorte heeft plaatsgevonden.  Men kan een uittreksel of afschrift afhalen op de dienst zelf. Het kan ook telefonisch aangevraagd worden of via e-mail, per fax of per brief.

De afgifte is gratis.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart.

Bij stamboomopzoekingen dient de toelating van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te worden voorgelegd.