Aanvraag uittreksels uit echtscheidingsakte

Echtscheiding betekent de ontbinding van het burgerlijk huwelijk tijdens het leven van de echtgenoten. Het vonnis van echtscheiding wordt door de Rechtbank van Eerste Aanleg aan de Burgerlijke Stand bezorgd. Dit vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Er wordt tevens een randvermelding geplaatst naast de huwelijksakte. Na de overschrijving in de registers worden betrokkenen verwittigd door de dienst bevolking.

De burgerlijke staat wordt niet meer vermeld op de elektronische identiteitskaart.